dov1007

מזרחי טפחות פריצה נתקלה בפיבו 50.דחה החזרי משכנתאות 37 מילארד

TASE:MZTF   MIZRAHI TEFAHOT
צפיות ‎84‎
0
המניה פרצה רמת 7170 היום ונתקלה בהתנגדות 7358- פיבו 50%
מעל 7360 היעד 7890 פיבו 60
מתחת ל 7170 היעד 6810

הבנק דחה החזרי משכנתאות של 378 מילארד בגלל הקורונה