GmoneyTrade

סטייה דובית במדד הנסדק 100

השכלה
TVC:NDQ   US 100 INDEX
מדד הנסדק 100 עלה בחדות מאז רמות השפל של משבר הקורונה ונמצא הרבה מעל לרמות השיא של טרום המשבר.
ההסבר המקובל לעליות החדות במדד הוא שמניות הטכנולוגיה לא נפגעו מהמשבר וחלקן אפילו מרוויחות מהשימוש הגדול באינטרנט בעת המשבר.
ניתן להוסיף לכך את העובדה שחוסר אלטרנטיבות ההשקעה בתקופת המשבר שלחה משקיעים רבים להתנפל על המניות שחלקן שוות מיליארדי דולרים בעוד אין להן בכלל רווחים.
כמו תמיד נשאלת השאלה עד מתי המדד ימשיך לעלות?
סטיה דובית היא תבנית טכנית שנחשבת כבעלת אמינות גבוה לחיזו שינוי כיוון.
סטיה דובית מופיעה כאשר הנכס הפיננסי מציג רצף שיאים עולים בעוד מדד העוצמה היחסית (RSI) מציג שיאים יורדים
(1) ניתן לראות שהתבנית זיהתה את המפולת במדד הנסדק בתחילת משבר הקורונה
אולם
(2) ניתן לראות שגם ב-23 ביוני הופיעה סטייה דובית אך למרות זאת מדד הנסדק 100 המשיך לעלות.
(3) גם כעת ניתן לזהות סטיה דובית נוספת במדד

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.