Mc_investor

אז הנאסדק מתנהג כמצופה

NASDAQ:NDX   מדד נאסד"ק 100
עכשיו המשוכה האמיתית הבאה, אנו בפני עונת הדוחות ומה שיכריע לטעמי זה 2 אספקטים:ֿֿ
1. האם הסיכונים מתומחרים או לא ואיך יתבטאו בדוחות.
2. מה הצפי והתחזיות הלאה. ֿֿ

נכון לעכשיו המדד פסע לפני רצועת/אזור התנגדות בעייתי, פריצה שלו עשויה להיות מאוד מעניינת לדעתי.
ניתן בנוסף לצפות ב 2 ניתוחים קודמים שלי למדד.

אגב למי שיש שאלות על הניתוחים תמיד מוזמן לשאול.
כנ״ל למי שיש ביקורת.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.