eyal676

NIO-לונג

לונג
NYSE:NIO   NIO Inc
NIO-רכבים חשמליים
מחיר נוכחי-21.78
טכני בלבד-ניתן לראות איסוף מוסדיים במחזורים גדולים מהתחתית
בנוסף מודגמת תבנית ראש וכתפיים להיפוך מגמה כמו גם יציאה
מהתעלה היורדת המשנית וריטסט לפריצה.
כניסה ללונג-22.68 על בסיס סגירה שמהווה פריצת קו צוואר בתבנית
כמו גם סגירה מעל 50MA.
יעדים על הגרף.
פריצה וסגירה במחזור גבוה מעל 200MA תוביל אותנו ליעדים הנוספים.
בהצלחה לכולם.
אם אהבתם אשמח לפרגון בלייק.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.