eyal676

NIO-לונג

לונג
NYSE:NIO   NIO Inc.
NIO-רכבים חשמליים
מחיר-44.68
טכני-לאחר שקיבלנו גל עולה בתעלה ,קיבלנו פולבאק שנבלם
ברמת 61.8 ונראה שאנחנו מקבלים ריברסל שיפרוץ את קו המגמה
היורד האלכסוני המשמש כרגע כהתנגדות.
ביום המסחר האחרון בשישי קיבלנו נר מלא במחזור גדול מהיומיים שלפניו
שסגר מעל 50MA אך עדיין לא פרץ את 200MA.
טריגר כניסה ללונג-פריצת מחיר 45.28 במחזור גדול-ניתן לתזמן בגרף
15,30 דקות עם סגירה מעל.
הפריצה תהווה גם פריצת התנגדות אלכסונית ובמקביל 200MA.
שימו לב למתנד RSI שבו כבר קיבלנו פריצת התנגדות אלכסונית וכניסה מעל 50.
יעדים על הגרף.
אם אהבתם פנקו בלייק.
אין באמור לעיל המלצה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.