eyal676

NKLA-האם נקבל כאן שורטסקוויז מהסרטים?

לונג
NASDAQ:NKLA   Nikola Corporation
NKLA-מסקטור מחזור צרכני/רכב חשמלי-דלק מימן
למניה 35% מניות בשורט פלוט מה שיכול להוביל לשורטסקוויז.
מניה ספקולטיבית עם נתונים פונדמנטליים גרועים.
ב 26 וב 28 למאי קיבלה 2 העלאות דירוג מאנליסטים ל-BUY ויעדים18-24.
ההנהלה מחזיקה ב16% מסך המניות.
טכני-מחיר נוכחי 14.96
מגמה ראשית ומשנית יורדת.
במגמה המינורית נראה שהמניה ביססה תחתית תוך כדי יצירת מבנה מחירים עולה-
2 שיאים ושפלים עולים-ומודל המניפה בתנועה בתוך תעלה.
ביום חמישי המניה זינקה ב 19% מה ששיקף עליה של 77% מעל המחזור הממוצע
במהלך 50 ימי המסחר האחרונים תוך כדי פריצת EMA50 ויציאה מהתעלה וסגירה
בנר מלא וגדול מעל התעלה.
ביום שישי קיבלנו נר שוטינג סטאר כשהמחיר נדחה מ SMA100 ומקו המגמה האלכסוני
היורד המשמש כהתנגדות מ-24.11.20.
תיזמון כניסה לטרייד-בפריצה של הגבוה של יום המסחר האחרון במקביל לפריצת SMA100
במחיר-16.29 במחזור תומך תכניס אותי לעסקת לונג ותגרום לשורטיסטים להילחץ ולסגור
את הפוזיציות שלהם בפק BUY מה שידחוף את המחיר בעוצמה רבה יותר מעלה ויביא
אותנו ליעד 1 ב -20.64.
בהמשך-פריצה של SMA200 במחזור תומך על פי הכללים תוביל אותנו ליעד2.
מתנדים תומכים בלונג
RSI-מעל 50
MFI-בעלייה וכניסת כסף
MACD-חיובי
אין באמור לעיל המלצה.
שיהיה בהצלחה ושבוע מבורך.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.