dov1007

חוזה נסדק חלופות

dov1007 Premium מעודכן   
CME_MINI:NQ1!   חוזים עתידיים נאסד"ק 100 E-mini
נאסדק מדשדש בתוך טווח 16560-15680 מנוב 2021
בתוך הטווח ביצע תבנית W אשר עדיין בתוקף
כלפי מעלה 2 יעדים אחד הנובע מתבנית w- והשני מטווח הדשדוש במלבן.
בתוך טווח הדשדוש ועקומת ה m.p.v סומנו יעדים כלפי מטה בצהוב
מתחת ל 15680 היעד נובע מתבנית המלבן
כלל הממוצעים שיפוע כלפי מעלה והנכס מעליהם
הערה:
יעד חץ שני הושג
הערה:
חוזה הנאסדק היגיע לתמיכה משמעותית
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.