CME_MINI:NQ1!   נאסד"ק 100 E-mini חוזים עתידיים
נאסדק מדשדש בתוך טווח 16560-15680 מנוב 2021
בתוך הטווח ביצע תבנית W אשר עדיין בתוקף
כלפי מעלה 2 יעדים אחד הנובע מתבנית w- והשני מטווח הדשדוש במלבן.
בתוך טווח הדשדוש ועקומת ה m.p.v סומנו יעדים כלפי מטה בצהוב
מתחת ל 15680 היעד נובע מתבנית המלבן
כלל הממוצעים שיפוע כלפי מעלה והנכס מעליהם
הערה: יעד חץ שני הושג
הערה: חוזה הנאסדק היגיע לתמיכה משמעותית