CME_MINI:NQZ2021   E-MINI NASDAQ-100 FUTURES (DEC 2021)
חוזה הnq גרף 60 דק מייצר תבנית ראש כתפיים הפוכים
לחוובי איזורי דשדוש ופריצה סימנתי גם
מימוש התבנית יתן כ200-250 נק
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.