IdoBurla

NU- הנפקה טרייה.

לונג
NYSE:NU   Nu Holdings Ltd
ביום חמישי האחרון הונפקה חברת NU HOLDINGS LTD.

החברה עוסקת בעולם הבנקאות הדיגיטלית.

הפלטפורמה הנה פלטפורמה מהמובילות בעולם בהתבסס על כמות משתמשים.
תחום הבנקאות הדיגיטלית צובר תאוצה משמעותית.

מחיר ההנפקה היה 8-9$ על 289 מליון מניות רגילות מסוג A שהנופקו לציבור.

ביום הראשון של ההנפקה המנייה פותחת מעל מחיר ההנפקה אבל לא מצליחה להחזיק את המחיר ומתממשת עד לאיזורי ה10$ וניתן לראות כי הצליחה להיתמך באיזורים אלה.

באפטר מרקט של אותו היום ובפרה מרקט ביום שישי המנייה מצליחה להתאושש ומרימה ראש לאיזורי ה12$ ומיד בפתיחה מתממשת בעוצמה שוברת את הנמוך של ההנפקה אבל מצליחה לסיים בגבוהים.

מחזורי מסחר גבוהים ומסחר תנודתי מאוד.
רעיון המסחר הוא מסחר יומי מומנטום נטו, מדובר במסחר אגרסיבי ותנודתי ולכן ניהול סיכונים מחושב ומוקפד הוא בל יעבור.

אני הייתי מחפש פתיחה חזקה כבר בדקות הראשונות עם מעבר של ה12$ לאיזורי ה12.5-13$ ולאחר מכן הייתי ממתין בסבלנות ומחפש ריטסט לאיזורי ה12$ , לקבל אישור לתמיכה ולהיכנס לעסקה באיזורים אלה לעסקת מומנטום עם מימושים בחלקים על מנת לאפשר למנייה לבצע פולבאקים טכניים אם ייכנס מומנטום חזק.

אין באמור המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך.
בהצלחה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.