eyal676

NVCR לונג

לונג
NASDAQ:NVCR   NovoCure Limited
NVCR מחיר נוכחי 84.94 יעד 1 95.17-98.32 סטופ שלי מתחת 80 בסגירה-כרגע.
הטרייד הוא לסווינג כפי שניתן לראות ביעדים הרחוקים.
מבחינה טכנית המניה ביצעה תיקון RUNING FLAT לאימפולס ואמורה לצאת כרגע ללונג ארוך טווח.
בנוסף שברה קו מגמה יורד בנר פטיש שנתמך על ממוצע 50 ואתמול נתנה נר אוקר עסיסי להמשך המגמה...כניסה שלי הייתה אתמול בפריצת נר הפטיש משלשום.
כמו כן יש לנו פוטנציאל לצלע CD בתבנית הרמונית DEEP CRAB שמסתיימת במחיר 118.43.
בהצלחה.
הערה: שימו לב איזה טרייד יפה...המניה תגיע לכל היעדים תהיו ערניים

תגובות

סגירת שבוע במחיר 87.01 עליה של 2.44% ויופי של טרייד בדרך ליעדים ומחיר 90 נראה קרוב מתמיד
השב
בינתיים רווח 3.30$ בטרייד מאתמול
השב