NYSE:OHI   Omega Healthcare Investors, Inc
צפיות ‎76‎
3
*נמצאת סמוך לתמיכה אפשרית באיזור ה40$ + ממוצע 50
*תמיכה הרבה יותר אמינה קיימת באיזור ה38$ שהיה בעבר התנגדות חזקה מאוד + ממוצע 200 נמצא באזור זה.

*אין באמור המלצה!

NYSE:OHI

תגובות