NYSE:OHI   Omega Healthcare Investors, Inc.
*נמצאת סמוך לתמיכה אפשרית באיזור ה40$ + ממוצע 50
*תמיכה הרבה יותר אמינה קיימת באיזור ה38$ שהיה בעבר התנגדות חזקה מאוד + ממוצע 200 נמצא באזור זה.

*אין באמור המלצה!

OHI
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.