Szohori2000

מניית OMC מבשלת שיא חדש?

לונג
NYSE:OMC   Omnicom Group Inc.
המניה ,מתחום התקשורת החזק ,מבקרת בפעם השלישית באזורי השיא כאשר ניתן לראות כיצד הכוח של המוכרים הולך ונחלש והקונים מושכים למעלה.

גם הניסיון של המוכרים ביום הקודם לא הוריד את המחיר והקונים מושכים למעלה.

קצת נתוני פונדו :
DIV = 2.8
ROE = 45.9%
ROI = 17.4%
GROSS MARGIN = 26.7%