Smart-tradeIL

מניית OUST - ניצול מומנטום בטווח דשדוש

לונג
NYSE:OUST   Ouster, Inc.
מבחינה טכנית, ניתן לראות את המניה פורצת את קו המגמה היורד לאחר שנתמכה בטווח הפיבונצ'י. כעת לאחר פריצת שווא של רמת התמיכה חוזרת למומנטום חיובי עם נפחים גדלים.

מבחינת אינדיקטורים:
ניתן לראות זרימת כספים פנימה והתחלה של מומנטום חיובי.

* פוטנציאל לכמה ימים של דשדוש לפני המשך מהלך

** אין באמור המלצה לפעולה **

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.