eyal676

OXY-מעקב ללונג

לונג
BATS:OXY   Occidental Petroleum Corporation
OXY-60.52
חברת אנרגיה אמריקאית העוסקת בייצור פטרוכימי בארהב קנדה וצילה.
מקור ההכנסות שלה נובע ממחירי נפט גבוהים.
וורן באפט רכש 20% ממניותיה ויש לו אופציה לרכישת 50%.
מחירי הנפט נוסקים בימים האחרונים לשיא של שלושה חודשים עקב המתחים במזרח התיכון.
טכני-- המניה נמצאת בטווח דשדוש במגמה ארוכת הטווח בין 55-75 ,ובטווח דשדוש צר יותר
בשנה האחרונה בין 55-67.
ניתן לראות שגם בדשדוש נוצרות הזדמנויות מסחר יפות ,כמו לדוגמא בהשלמת הW הקודם לאחר
פריצת קו המגמה היורד האלכסוני והמשך להשלמת היעד ב67.
במגמה המינורית עכשווית אנחנו נמצאים לאחר פריצת קו המגמה האלכסוני ששימש כהתנגדות
ונפרץ בעוצמה ובמחזור גדול מהממוצע,לאחר פרסום דוחות טובים מהמצופה.
ניתן להצטרף כאן לטרנד המינורי ללונג להשלמת ה W ליעד 67.
תיתכן המשכיות הלונג ליעד 2 באזור מחיר 75 שהוא הקצה העליון של הדשדוש ארוך הטווח.
אין באמור לעיל המלצה לפעולה כלשהיא מלבד רעיון לימודי נחמד.
בהצלחה לכולם.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.