IdoBurla

PACB- לונג

לונג
IdoBurla מעודכן   
NASDAQ:PACB   Pacific Biosciences of California, Inc
מניית PACB מעניינת ללונג ליום המסחר הקרוב ובכלל לתקופה הקרובה.

חודש נובמר התחילת עם שבירה של קו מגמה עולה, המנייה מצליחה להתאושש ונתקלת מספר פעמים בהתנגדות חזקה באיזורי ה17$ בשילוב עם הנפקת מניות שהובילה את המנייה לתיקון למספר עגול ותמיכה מאיזורי 50% פיבונאצ'י. (14$).

אפשר לראות מחודש אוגוסט ועד השיא בחודש נובמבר המנייה השלימה מהלך של מעל 240% של עלייה.

איזורי ההתנגדות החזקים ב17$, מהווים התנגדות חזקה מאוד ופריצה של איזור זה תכניס את המנייה לשיא כל הזמנים מאז ההנפקה בשנת 2010.

RSI בטווחים סה"כ טובים שתומכים בעסקה לונג כנ"ל גם ממוצעים נעים.

ברמת מסחר יומי,
מעבר חלק של איזורי ה15.9$ בשילוב עם נפחי מסחר גבוהים מהממוצע יכולים להוביל למהלך מהיר לאיזורי ה17$, באיזורי ה6.5% של תנועה זה בהחלט רלוונטי למנייה כזאת כאשר נכנסת למומנטום.

TP1- 16.5$
TP2- איזורי ה17$.

ברמה מסחר סווינג,
אפשר לשלב מספר כניסות על נקודות מפתח ובניית פוזיציה שתאפשר הפחתות והוספות בהתאם לצורך על מנת לשמור על ניהול סיכונים תקין שהמטרה היא לקבל פריצה של 17$ והמשכיות כלפי מעלה.
חשוב לקחת בחשבון כי בעסקת סווינג חשוב לשים לב לעניין הכמויות והסטופים במידה ותחילה נקבל שוב איזה כשל על איזורי ההתנגדות החזקים , אפשרי שהמנייה תלך מספר ימים בדשדוש על איזורים אלה (לאחר כשל) ורק לאחר מכן תמשיך כלפי מעלה.

אין באמור המלצה.
בהצלחה. NASDAQ:PACB
עסקה פעילה: עסקה נהדרת, עוד עובדת נהדר..
מימושים כנראה יורגשו קצת יותר