NASDAQ:PAGP   Plains GP Holdings, L.P
מגיעה אלינו מסקטור האנרגיה ומפעילה תשתיות אנרגיה בארה״ב ובקנדה.

החברה יחסית צעירה ונוסדה רק בשנת 2013 ולכן מבחינה פונדומנטאלית אנחנו לא רואים יותר מדי בנתוניה הכלכליים.
יחד עם זאת מבחינת תנועת המחיר - המניה נמצאת יחסית בתחתית כאשר אנחנו יכולים לראות ברמה של שבועות שיש עליה בביקושים ומחזורי המסחר עולים לצד העליה ברמת המחיר.

ברמה הטכנית - מצליחה המניה לפרוץ רמת התנגדות אלכסונית דיי לאחרונה.

** אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך בשום צורה.


אין באמור המלצה לקנייה או מכירה של נייר ערך מסוים

marubozu - מסחר מתקדם בשוק ההון (מתן כהן)
https://www.facebook.com/groups/marubozu/
https://www.facebook.com/marubozuok/
https://www.youtube.com/channel/UCmthBsyEulbNJgBqMMH7sFg
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.