NYSE:PANW   Palo Alto Networks, Inc
צפיות ‎49‎
0
Palo Alto - מסקטור הטכנולוגיה.
ברמה הפונדמנטאלית - נתונים שליליים כאשר בראשונה ניתן לראות רווח שלילי בנטו.
חוסר בנתוני מכפיל ופאג.
תשואות שליליות על ההון ועל הנכסים.

ברמה הטכנית - תנועת מחיר משנית שלילית כאשר לאחרונה המניה מבצעת פריצת שווא על רמת סגירת הגאפ מהתאריך - 26.2.19.
בדקה פעמיים את אותה רמה ואמש אישרה סופית את פריצת השווא לצד מחזור מסחר עולה.

* לא המלצה
אין באמור המלצה לקנייה או מכירה של נייר ערך מסוים

marubozu - מסחר מתקדם בשוק ההון (מתן כהן)
https://www.facebook.com/groups/marubozu/
https://www.facebook.com/marubozuok/
https://www.youtube.com/channel/UCmthBsyEulbNJgBqMMH7sFg

תגובות