danielavital

חברת PACCAR

לונג
NASDAQ:PCAR   PACCAR Inc
סימבול : PCAR
סקטור : INDUSTRIAL
ממוצע נע 20 , 50 , 200 : חיוביים
אינדיקטורים : חיוביים
מחזורי מסחר : לא מספקים עדיין
אפשר לראות שהמניה נגע פעמיים ברמת פיבונאצ'י 0.618 ונתמכה על קו מגמה ראשית עולה
יש תרחיש לתבנית של W אך הסתפק בנר אישור לאחר שבירה של קו מגמה משני
כניסה לעסקה תתבצע לאחר נר אישור עם מחזורי מסחר מספקים .
אין באמור המלצה !

תגובות