eldad2305

מניית PD

לונג
NYSE:PD   PagerDuty, Inc.
מניית PD מסקטר הטכנולוגיה.
המניה בתוך תעלה עולה.
אתמול יצרה נר אוקר עם מחזור גבוה וסגרה מעל שלושת הממוצעים.
מחיר יעד וסטופ מופיעים על הגרף.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.