eldad2305

מניית PFPT למעקב

שורט
NASDAQ:PFPT   None
צפיות ‎57‎
3
מניית PFPT למעקב.
מניה מסקטור הטכנולוגיה.
נתונים פונדמנטליים שליליים.
בהיבט הטכני המניה יצרה פסגה משולשת במחיר 130.30 ולא הצליחה לפרוץ את השיא.
בימים האחרונים המניה נתמכת במחיר 113.70.
שבירה של התמיכה הנ"ל והמניה תרד לתמיכות הבאות 107.00 ו-98.00 בהתאמה.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה.


תגובות