AsafSchreiber

אפשרות מעניינת לשורט במניית PG - אין באמור המלצה

שורט
NYSE:PG   Procter & Gamble Company (The)
ניתן לראות שנוצרה תבנית היפוך בקו התנגדות משמעותי מהעבר (ניתן לראות שתי נגיעות בעבר).
בנוסף המתנדים סטוכסטיק ו- RSI מראים ערכים גבוהים ומאותתים לנו על היפוך מגמה כלפי מטה.
במידה והחוזים יהיו אדומים ביום המסחר הקרוב יהיה מעניין להמשיך ולהעמיק.