AsafSchreiber

אפשרות מעניינת לשורט במניית PG - אין באמור המלצה

NYSE:PG   Procter & Gamble Company (The)
ניתן לראות שנוצרה תבנית היפוך בקו התנגדות משמעותי מהעבר (ניתן לראות שתי נגיעות בעבר).
בנוסף המתנדים סטוכסטיק ו- RSI מראים ערכים גבוהים ומאותתים לנו על היפוך מגמה כלפי מטה.
במידה והחוזים יהיו אדומים ביום המסחר הקרוב יהיה מעניין להמשיך ולהעמיק.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.