YossiCohen

מניית PLD בנקודה מעניינת

לונג
NYSE:PLD   Prologis, Inc
תרחיש טכני מעניין.
מגמה ראשית עולה לאורך שנים
ניתן לראות שמחיר המניה כרגע באזור תמיכה קריטית.
ניתן לראות הישענות על מחיר זה גם בעבר מספר פעמים.
המניה יוצרת נר היפוך מסוג פטיש שמתישב על רמה זו.
מקבלים חיזוק גם מרצועת בולינגר וממוצע נע 50.
תיקון בתחום הבריא של פיבונאצ'י.
מאמין שניתן לתזמן בטווח הקצר.
בהצלחה לכולם
לא המלצה

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.