NASDAQ:PZZA   Papa John's International, Inc.
PZZA-ענף המסעדות/רשת פיצריות
פאפא גון נראית טוב.
תענין אותי ללונג מעל 85.06 לאחר פריצת ההתנגדות האופקית
באופן משכנע-מחזור,ממוצעים תומכים.
אמורה לנוע צפונה ליעדים המסומנים בגרף.
אין באמור לעיל המלצה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.