RLAGA1995

QD- רגע לפני פריצה??

לונג
NYSE:QD   Qudian Inc.
סווינג קצר/השקעה ארוכת טווח

רקע על המנייה:
Qudian-חברה שמספקת הלוואות ללקוחות פרטיים בסין בעזרת פלטפורמה ייחודית (מחזיקים במאגרי מידע משמעותיים). הלקוחות הם בעיקר צעירים שלא מקבלים הלוואות ואשראי מגורמים אחרים.
לדעתי הפוטנציאל מחושב על פי 3 פרמטרים:
1.התאוששות הכלכלה בסין - יותר לווים יחזירו את ההלוואות.
2.מאגר מידע גדול על הלקוחות ששווה כסף. יש גידול משמעותי במאגר בעקבות לווים חדשים שהצטרפו בתקופת הקורונה. מראה על צמיחה.
3.שווי שוק נמוך מאוד אל מול ההון העצמי.

הדוחות האחרונים מעולים. למרות ההתאוששות בסין - המנייה בנתיים לא מתעוררת.
אני מאמין שעם כניסתו של ביידן היחס למניות הסיניות ישתנה 180 מעלות לכשהיה בעידן טראמפ.
בתייחס לדוחות , יעד ריאלי לפחות 7 .

בנוגע לניתוח הטכני , ניתן להבחין במתנד MACD , במשך 5 חודשים אחרונים הייתה חצייה של הכחול מעל הכתום 3 פעמיים. בפעם הראשונה זה הוביל למהלך של 220% , בפעם השנייה 55% ובפעם האחרונה ב26.4 קיבלנו לדעתי את האות להתחלת מהלך מעלה. אני אישית מצפה למהלך של לפחות 55% מה שיביא אותנו ליעד 2.66 בימים הקרובים.
נוסף על כך המנייה התגבשה לתבנית מאוד נפיצה של משולש מתכנס , המחיר 2$ יהווה תמיכה קריטית לפריצה .
לא ממליץ על כניסה מיידית אלא עם המחזורים הגבוהים במידה ויגיעו.
במידה ולא תגיע הפריצה , ישנו סיכוי להתבוססות על 1.74.

אין באמור כל המלצה.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.