NASDAQ:QQQ   Invesco QQQ Trust, Series 1
אחרי נתונים סותרים על נתוני האינפלציה.
אנחנו מחכים לסוף השבוע ולשלוש וחצי בשביל לראות את הנתונים הבאים:
שכר ממוצע לשעת עבודה (חודשי) (אוג')
השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי (אוג')
שיעור האבטלה (אוג')

הנתונים הללו יכתיבו את המשך היום האחרון לשבוע,
אני מעוניין לראות בשביל להבין שיכול להיות המשך עליות,
א כל נתונים טובים
לאחר מכן שאנחנו נסגרים מהשיא האחרון לשפל מעל 61.8% פיבו.
כמובן לא המלצה לפעולה אלא דעתי האישית בלבד.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.