dov1007

תעודת סל נאסדק

NASDAQ:QQQ   Invesco QQQ Trust, Series 1
הנכס מצוי בצומת דרכים -ב3 ימי המסחר האחרונים העדר הכרעה הטווח מופיע במלבן השחור כולל מרכז הוליום של ההתפלגות הפרופיל
תנועה כלפי מעלה יחייב לסגור קודם 2 גאפים
אזור 340 הינו איזור קריטי גם בהיבטי פריסת האופציות על הנכס
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.