NYSE:RCL   D/B/A Royal Caribbean Cruises Ltd
לאחר שקבלנו מכירות קצה במנייה שיצרה תגובה של עשרות אחוזים יחסית לנקודת השפל, המחיר חוזר לאזור התהוות לבחינה נוספת.
למעשה כאן המנייה נכנסת לתנור האיסוף או הפיזור שלאחריה תוגדר ההזדמנות האמתית במנייה
Zohar liebovich - The ARTistry of Trading
אומנות ומיומנות המסחר בשוק ההון
http://www.zohartrade.com

רעיונות קשורים

תגובות