eldad2305

מניית regi

שורט
NASDAQ:REGI   Renewable Energy Group, Inc
צפיות ‎78‎
2
מניית regi מסקטור האנרגיה
המניה בתוך תעלה יורדת נעצרה על קו מגמה יורד
אתמול המניה יצרה נר היפוך עם מחזור גבוה.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה

תגובות