NASDAQ:RIOT   Riot Blockchain, Inc
רעיון המסחר האחרון שם פורסם ב - 3.11 עם שורט סקוויז שעבד בצורה לא רעה.

לכאורה יכול להיות שמחברה כזו שמתעסקת בכריית ביטקויין לא היינו מצפים לראות רווחים אך בכל זאת:
מכפיל נוכחי : 89
עתידי : 18.59

הכניסה השנה כ - 127 מיליון דולר כאשר מדובר על צמיחה של 2532% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.
נטו רווחים : 15 מיליון דולר

יחס נכסים אל מול חובות 1 ל - 7

תזרים מזומנים מרווח תפעולי ולמינוף : שליליים.

פרייס אקשיון :

בימים האחרונים המניה נעצרה על רמות תמיכה ונסחרת באזורים הנמוכים של השנה.
ביום חמישי הייתה עליה במחיר לצד עליה במחזור המסחר.

** אין לראות באמור המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך בשום צורה.

אין באמור המלצה לקנייה או מכירה של נייר ערך מסוים

marubozu - מסחר מתקדם בשוק ההון (מתן כהן)
https://www.facebook.com/groups/marubozu/
https://www.facebook.com/marubozuok/
https://www.youtube.com/channel/UCmthBsyEulbNJgBqMMH7sFg