orglaizer

SHAK - כניסה לOPEN GAP במקרה של פריצה

לונג
NYSE:SHAK   Shake Shack, Inc.
*עושה מהלך עולה חזק בימים האחרונים ומגיעה להתנגדות מהותית באיזור ה70$
* פריצה תכניס את המנייה לאופן גאפ עד לאיזור ה80$

אין באמור המלצה!!

SHAK
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.