YossiCohen

SIRI, שווה בדיקה

לונג
NASDAQ:SIRI   Sirius XM Holdings Inc.
לאוהבי המכשירים הזולים
מגמה ראשית עולה ומתונה. מסוג הגרפים שאני לגמרי אוהב לראות
באזור מחיר 7$ ניתן לראות רמת התנגדות מהעבר שהפכה לתמיכה.
תיקון מתון בתחום הבריא של פיבונאצ'י כאשר רמה 50 משתלבת עם רמה 7$ שהזכרתי.
קו מגמה ארוך טווח תומך בגרף המון זמן.
צמד נרות מופיעים בסוף התיקון על רמת התמיכה ויוצרים תבנית היפוך (דומה מאוד לפטיש).
שימו לב! יתכן וזה מוקדם עדיין. תרחיש טוב יותר יהיה לדעתי תבנית היפוך על ממוצע 50, קו המגמה ופיבו 61.8

בהצלחה לכולם!

אין באמור המלצה או תחליף לייעוץ השקעות