eldad2305

מניית SIX

לונג
eldad2305 מעודכן   
NYSE:SIX   Six Flags Entertainment Corporation New
מניית SIX מסקטור השירותים.
חברת סיקס פלאגס הינה חברת פארקי שעשועים בצפון אמריקה.
בהיבט הפונדמנטלי : מכפיל רווח - 11.92, פאג 1.89, מחיר יעד אנליסטים 41.55, הכנסה גבוה, חברה בצמיחה.
בהיבט הטכני: המניה במגמה יורדת ובתוך תעלה יורדת.
למרות שהמניה במגמה יורדת ניתן לזהות שהמניה מצאה תחתית בקצה התחתון של התעלה ועל קו תמיכה היסטורי במחיר 35.86.
עליה מעל מחיר הנוכחי יכול להוות הזדמנות כניסה לתחילת מגמה עולה לטווח הביניים.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה, הכל לשם למידה וכל אחד יפעל לפי שיקול דעתו.
הערה:
28.1.20
נון לשעה זו כ- 1.7% בכסף.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.