NYSE:SLB   Schlumberger N.V.
שלומברגר הינה החברה הגדולה בעולם לשירותי שדות נפט.
הדיווח האחרון של החברה (22.7) היה מצוין מן הסתם, עקב המצב הכלכלי העולמי שקשור גם במשבר אנרגיה שמשופע מגורמים שונים.
לאחרונה המניה הציגה תנועה בטווח תבנית דשדוש תוך עליה מתונה במחיר.
המניה פרצה את רמת ההתנגדות לצד מחזור גבוה ביום המסחר האחרון, בגאפ פורץ שנשען על הרמה כתמיכה (יש לציין שהרמה שנפרצה מאוד משמעותית ואמינה עקב כמות בלימות גבוהה בכל מהלך 2022).
נוסף על כך, על רמת ההתנגדות יושב בצורה מושלמת הממוצע נע 100, המחיר פתח מעליו וסגר מעליו לאחר שב3 הימים האחרונים גם סגר בהצלחה מעל הממוצע נע 50.
עבורי הנר הפורץ מיום המסחר האחרון היה נר כניסה.
תרחישים אפשריים לחיזוק/כניסה:
נר "אישור" שסוגר מעל הנר מיום המסחר האחרון ומלווה במחזור גבוה.
התכנסות על הרמה הנוכחית/בדיקה של הרמה/אולי אפילו פריצת שווא ואז פריצה למעלה בחזרה - כניסה בסגירה מעל הגבוה של הנר הנוכחי (23.8).
לא המלצה
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.