dov1007

סולגרין - clgn

TASE:SLGN   SOLEGREEN
צפיות ‎55‎
0
האיזור בין 1715-1661 לא נחושב שנכון להיכנס לפוזציה ולתת לשוק להציג לאן הולך מעל - לונג לשיא 1880 מתחת ירידה ל1560 או יד 1520
קו המגמה העולה נשבר ואף ניתן עם קצת דימיון לראות ראש כתפיים בשיא

תגובות