dov1007

כסף תעודת סל -בוחנת רמת value area

AMEX:SLV   iShares Silver Trust
תעודת סל slv ביצעה תבנית D.B ברמת 20 כתמיכה לירידה מ26.3
כרגע מנסה להתמודד עם רמת מחיר 21.6 שזה רמת value are high ומתחת ל3 הממוצעים
היעדים מסומנים בחצים .תבנית ה w שהנכס יצר אם תמומש היעד הוא 26 רמת התנגדות ממאי
בהמשך אנסה להציג קשר אם יש בין זהב לכסף
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.