dov1007

SPX - האם מצא התנגדות? חוזים ב O.n "חיסלו" עליות שישי

SP:SPX   מדד S&P 500
יום שישי 17.4 השוק קפץ מעל 50 פיבו ע"י גאפ ויצר 2 שפלים עולים בהיבט הטכני.
בהיבט התנגדות -2 גאפים (בצהוב) ורמת פיבו 61 ברמת מחיר 2938
בהיבט תמיכה-הגאפ הפתוח שנוצר ביום שישי 2800-2830 , 2 ימי התמיכה חמישי ורביעי יצרו בסיס תמיכה
החוזים כרגע שעה 1440 למעשה ירדו את כל העליות של יום שישי !! וכרע מתחת לy.v.a low
הערה: אין שינוי מהותי המאבק כרגע על 2800 פיבו 50%
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.