bigrediska

לדעתי, התיקון כבר הסתיים.

SP:SPX   מדד S&P 500
צפיות ‎33‎
1
הגענו לרמה של 2/3 פיבונאצ'. זאת אומרת, התיקון של עליה מתחילת השנה הסתיים. במקביל, אנו רואים מכירת יתר קיצונית: MACD שובר שיאיים שליליים, המחיר נמצא הרחק מה ממוצעים הנעים ונמוך מנקודת פיבות S5. ככה שנבואות זעם האומרות שאחרי שבירת MA200 , רובוטים יתחילו למכור בסיטונאות- התבדו. לדעתי, מה שקורה- אחרי תקציב זוותי באיטליה, משקיעיים התחילו להעביר כספים לבורסה אמריקאית.

תגובות