bigrediska

לדעתי, התיקון כבר הסתיים.

SP:SPX   מדד S&P 500
הגענו לרמה של 2/3 פיבונאצ'. זאת אומרת, התיקון של עליה מתחילת השנה הסתיים. במקביל, אנו רואים מכירת יתר קיצונית: MACD שובר שיאיים שליליים, המחיר נמצא הרחק מה ממוצעים הנעים ונמוך מנקודת פיבות S5. ככה שנבואות זעם האומרות שאחרי שבירת MA200 , רובוטים יתחילו למכור בסיטונאות- התבדו. לדעתי, מה שקורה- אחרי תקציב זוותי באיטליה, משקיעיים התחילו להעביר כספים לבורסה אמריקאית.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.