Matan_The1

SPX במומנט חיובי - פריצה של השיא אחרי התמיכה הטכנית המושלמת

SP:SPX   מדד S&P 500
צפיות ‎112‎
5
המדדים בארה"ב חיים בעולם משלהם בועתי ונטול דאגה היום ראינו פריצה יפה של המדד + התנגדות קו בלימה (חשיבות נמוכה)
בשלב זה יהיה נכון לוותר על כל כוונה לשורט ולהמשיך להאמין במגמה הטכנית למרות שיש בה יותר חורים מגבינת אמנטל.

למעקב !

הצטרף לקבוצת הניתוח הטכני הגדולה בישראל
https://www.facebook.com/groups/100765133353637/