haimbaran

ה S&P בחר צפונה היום (לבנתיים)

SP:SPX   מדד S&P 500
צפיות ‎136‎
1
סקירת מדד ה S&P מאת HAIM BARAN
אתמול רשמנו שהמדד מגיע לצומת (משולש ) האם לעלות לאיזור ה2760-80 או לרדת לתחתית ב 2600
אז אחרי נסיון בתחילת היום לרדת שלא צלחה -שבירת שווא איזור ה 2685
הראה שיש קונים נחושים ברמות האלה ו...עם האוכל בא התאבון,
המדד החל להתאושש והגיע לאיזור ההתנגדות (קו יורד משיא של 2815-אחרי יום בחירות האמצע)
איזור ה 2705-10 ו....נפרץ הסכר למעלה ,ה 2722 עוד היה קו התנגדות אנכי אבל הוא צלח אותו ועלה עד 2735 מהר , קיבל קצת פחד גבהים (כבר התרגלנו להתקפלות של השוק)
ירד עד 2711 ו...חזרו הקונים שדחפו אותו קדימה נסגר ב 2730 -ניצחון הקונים

כרגע ההתנגדות הבאה היא קו יורד מהשיא דרך השיא של אחרי בחירות האמצע כרגע 2780 ..
יש הטוענים שהסתימה בניית כתף ימין לראש כתפיים ההפוך -קו הצאוור עובר ב2820 (מעניין )..
ניתן לשוק להוביל אותנו כשנגיע לנקודה הבאה נראה אם השוק הולך לראש כתפיים הפוך או נותן נגיעה בקו ההתנגדות ומפרסס למטה לכיוון ה 2480 -גל 3 (בתיאוריה שאנחנו התחלנו מגמה יורדת -בסקירה לפני יומיים)
גל 1 2940-2603 337 נק
גל 2 2603 -2815 212 נק תיקון 63%
גל 3 2815- 2478 337 או עד 2266 (337+212=549 נק) תרחיש אימה...לדעתי השוק עדיין לא בשל לזה אבל התרחיש אפשרי

לילה טוב

תגובות