dov1007

SPX חלופות נכון ל16.3 שעה 1510

dov1007 Premium מעודכן   
SP:SPX   מדד S&P 500
החוזים נכנסו למצב "ניתוק זרם" עקב תנודה קיצונית מאד
אתמול הפד הוריד בצורה מהותית את הריבית
רמת 2750 הינה תיקון 50 פיבו בין 2340-3400
ניתוח המשך ירידות בוצע עי פיבו 1813-3400
הערה: כל עוד מתחת ל2450 סגירה היעד שורט
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.