dov1007

SPX קו מגמה כהתנגדות ויצירת טווח מסחר האם "לקיחת אוויר" ?

TVC:SPX   מדד S&P 500
צפיות ‎99‎
2
המדד לא הצליח להתגבר על קו מגמה וממוצע המהווים עדיין כהתנגדות .
המדד לא הצליח להתגבר על משוכת פיבו 38% באיזור 2644
יצר טווח מסחר "מקובל" ב3 ימי המסחר האחרונים -לא ברור מהותו בהתייחס למשבר הקורונה המשבר הכללי וההתנגדות שנתקלו בתיקון.
המשמעות הטכנית האפשרית של דשדוש טווח זה :-
1. יצירת טווח דשדוש - השוק צריך יותר מידע על התמודדות עם המשבר ועונת הדוחות
2. זה היה עצירה קטנה והמשך ירידות ל2200 ואו דרומה יותר
3. נסיון נוסף לתיקון והתמודדות עם הפיבו וקו המגמה

השוק יתן לנו את התשובה

תגובות