GmoneyTrade

עד מתי ימשך הנתק בין וול סטריט למיין סטריט?

השכלה
SP:SPX   מדד S&P 500
צפיות ‎81‎
2
בחדשים האחרונים חווינו אנומליה במדד ה-S&P500 שזינק בחדות מרמות השפל של שיא המפולת, בתמיכת הפד והממשל האמריקאי, ונמצא כפסע מרמות השיא של טרום משבר הקורונה.
העליות החדות במדד ה-S&P500 בחודשים האחרונים יצרו נתק בין המדד המייצג לבין הכלכלה האמריקאית שחווה משבר כלכלי שרק מחריף ועימו הפגיעה בכלכלה.
אנו נמצאים כעת בתחילת עונת הדוחות שאמורה לחשוף בפנינו עד כמה חריפה הפגיעה ברווחי החברות. הצפי הוא לירידה ממוצעת של כ-40% ברווחי חברות הכלכלה הישנה.
תאוריית ההשקעות המקובלת בספרות המקצועית היא שלאורך זמן מחירי המניות אמורים לשקף את רווחי החברות.
שאלת השאלות היא האם למדד ה-S&P500 יש עוד כוח להמשיך לעלות גם בעתיד הקרוב כשתתברר הירידה החדה ברווחי החברות.