MrTw

מדד ה S&P 500, גרף חודשי.. מה דעתכם? המשך עליות? או תיקון?

SP:SPX   מדד S&P 500
מגמת עלייה ארוכת טווח משנת 2009, המדד נמצא בחלק העליון של תעלת רגרסיה ליניארית, יכול להעיד על קרבה לשיא ותיקון קרב, יחד עם זאת, נראה שהאינדיקטורים תומכים בהמשך מגמת העליה ארוכת הטווח, מה דעתכם?
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.