Mc_investor

SP500 תמיכות אפשריות והסתכלות על המדד בפרספקטיבה של שנה פלוס

Mc_investor Pro מעודכן   
SP:SPX   מדד S&P 500
בפרספקטיבה של מגמה השוק האמריקאי במגמה עולה, וזה לא סוד.
היום היתה הוצאת אויר לא נעימה, לא משנה מה היה הטריגר .. וריאנט, יחסי סין-ארה"ב או וואט אבר.

בטכני אפשר לסמן אינספור אפשרויות אך בחרתי להתמקד ב-2 שרלוונטיות למבנה המחירים בטווח הזמן עליו אני מדבר.
אחת תמיכה אפשרית אופקית שלא נבחנה (התנגדות שנפרצה) ואם התיקון מטה ימשך סביר שתמשך.
תמיכה שנייה יותר מהותית היא לקו מגמה עולה, במידה ותמיכה זו תשבר והשוק יתקשה להסחר מעל, אז נפתח פיבונצ'י וננסה להבין עד כמה התיקון יהיה עמוק ו/או מעבר ממגמה חיובית לשלילית.

כרגע הכל מוקדם אז אני מסרב להתרגש אך בהחלט עוקב אחרי הגרף.
לא ממליץ קנייה/מכירה


הערה:
הגענו לקו תמיכה מהותי ראשון, איזור שיא קודם.
במידה וישבר הקו מגמה הוא מקום אפשרי לתמיכה אך במידה והוא נשבר נקבל איתות שלילי משמעותי ולכאורה המדד עשוי להיכנס לתיקון יותר משמעותי.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.