Yossi1

S&P 500, גל עליות או תיקון עמוק לירידה חדה?

OANDA:SPX500USD   מדד S&P 500
בהיבט הטכני אנחנו רואים את פריצת הדשדוש שהייתה לנו בטווח הקצר בניתוח הקודם (נע 200 שבועי להזכירכם)
את השבוע סגרנו מעל ממוצע 200 שבועי עם מחזור שבועי נמוך מהקודם (אולי בגלל יום המסחר שבוטל בשישי ואולי גם לא...)
ניתן לראות שסגרנו על רמה חשובה והיא 0.5% פיבונאצ'י עם מחזור שבועי נמוך אך ביומי עם מחזור גבוה.
מכאן שתי אופציות:
הראשונה: המשך גל עליות להתנגדויות הבאות ולבחון ברמות אלה את החוזה: 2930-3000 ולמה הן רמות חשובות?
באחת הקבוצות העליתי ניתוח על זה, כאן אחזור בקצרה:
גם כהתנגדות בשבועי
זה גם תיקון עמוק של הגל שלנו 0.16% פיבונאצ'י
בנוסף באיזורים אלה עוד התנגדות שעלולה להיות משמעותית היא ממוצעי 50 ביומי ובשבועי שמחכים שם ויכולים להוות מכשול
ושם באם יגיע החוזה יהיה ניתן לבחון אותו להמשך עם כל כך הרבה מכשולים כמו אלה.

אופצייה שנייה: היפוך מכאן ובודקים תמיכות.

האופציה השלישית היא שאם הגענו לרמות הגבוהות ב2930 וסגרנו מעליהן כנראה מתקיימת סבירות להמשך עליות.
אישית קשה לי מאוד לראות את זה קורה אבל לא יודע מה מתוכנן,
ואם הגרף יתמוך ונעבור את 2930 אומר כך: יד על הדופק! כי ברמות האלה לא הייתי הולך לישון עם מניות, אגב גם לא במצב של היום, אבל בטח לא אם נעבור את הרמות שציינתי!!

לא המלצה למסחר או פעולות, שיתוף רעיון בלבד.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.