ilia1131

SP500 04/01/2019 1H

OANDA:SPX500USD   מדד S&P 500
-תיקון 4 עמוק ( ZIGZAG ABC-5-3-5) לאחר 2 מדשדש (FLAT ABC-3-3-5).
-ציפייה לעליה (C) לאיזורי ה2600~ לבדיקה, לפני המשך ירידה באימפולס חמישי לאיזורי ה2100~.
-תנועה דומה יכולה להתרחש ברוב מניות MEGA CAP , BETA >1.

תגובות