dov1007

SPY - כיצד מצב טראמפ ישפיע ? נכון ל 4.10.2020 שעה 1230

AMEX:SPY   SPDR S&P 500 ETF TRUST
צפיות ‎179‎
5
הנכס טרם התמודד למעשה עם פיבו 50% באזור 339-340
מאידך השבוע האחרון דשדש בתחום ה 323-339
יש גאפ פתוח למטה 331-329 למרות היארידה והפרסום של מחלת טראמפ לא נסגר
נבנית תבנית ראש כתפיים הפוכים במידה והשוק יעלה לרמת התנגדות 338/9


השוק בהמתנה לקבל אינדיקציה למצבו הרפואי של טראמפ

הערה: סיום הטרייד - 339.8