Zohar_Leibovich

סקירה יומית - סוחרים אינם מחשבים אחוזים

AMEX:SPY   SPDR S&P 500 ETF TRUST
סוחרים אינם מחשבים אחוזים
בעולם המסחר הדרך שלנו לקבל החלטה מצד ניהול הסיכונים, מורכב משני מרכיבים עיקריים האחד הוא רמת הוודאות השני הוא רמת הסיכון.

חשוב להבין כי מדובר בשני מרכיבים שונים, אני פוגש לא מעט סוחרים שהאחד המרכיבים לא קיים בעבורם או לחלופין איחדו בין השניים.

כאמור מדובר בשני מרכיבים שונים, שיש להם נקודות השקה, אך עדין שני פרטים שונים שיש להבינם.

אני נזכר לדבר על העניין הבוקר, כי אתמול משהו שוחח עמי על מערכת היחסים בין הסיכוי / סיכון שאני בוחר לסחור, ניסיתי להסביר לו שהעניין לא עומד בפני עצמו אלה תלוי ברמת הוודאות.

אז הוא לא כל כך הבין וביקש "זהר תסביר לי למה לעניין אחוזים הפסד רווח אין קשר למהות הכוללת של ניהול סיכונים", אז הסברתי לו באופן הבא:

קרטון חלב
בחורה בלונדינית מתקשרת לבעלה הטרי ואומרת: "חמוד שלי, קפוץ לסופר, אני כמעט בטוחה שאנחנו צריכים חלב."

הוא שאל: "כמה אחוז?"

היא משיבה: "אההה... 90%, אבל אני אחזור הביתה ואבדוק במאה אחוז!"

מצב השוק
השוק ממשיך בדשדש צר, בתוך הטווח הגדול שהגדרנו, מקום שיאפשר לנו בעיקר עסקאות קצרות טווח, בין הגדות השונות, כפי שמופיע בגרף שצרפתי היום..

לעצם השאלה לגבי INO , אני עדין בפנים מתאמן על מידת המקסום שלי ועל ניהול העסקה בממדי הזמן הגדולים, ללא המדיה הזאת גם הרווח הנוכחי לא היה קיים בתיק, הגבלת רווח ויציאה ללא סימן סיום היא גזר דין של חיי מוגבלת.

העבודה שלי היא מקסום וקיום הכללים שהאני מציב לעצמי בניהול הפוזיציות שלי, המחיר הוא באמצע הדרך לא קל ופשוט אך התוצאה הסופית ודאי מצדיקה את המאמץ.

שאלה נוספת שנשאלתי לגבי גדול התיקון בפייסבוק, אכן ככל שגודל התיקון גדול יותר הוא פוגע במומנטום שנוצר בתהליך השבירה. ככל שיחזור לתוך טווח הדשדוש יכול להתגלות כפעולת ניעור.

את השבוע הנוכחי נוכל לסכם רק בסופו לאחר שנראה היכן וכיצד נסגר הבר השבועי לאור תגובות השוק להודעות תחילת החודש.

ואתה לבטח שואל אותי לאור הפתיח עד כמה אני בטוח בדברים שלי היום "אההה.... 90%", אבל זה בעיקר כי עדין יש לי מה לשפר בעצמי.

יום מבורך
זהר ליבוביץ

Zohar liebovich - The ARTistry of Trading
מייסד שיטת וייקוף בישראל
http://www.zohartrade.co.il
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.