Yamit2000

הספיי בדישדוש

AMEX:SPY   SPDR S&P 500 ETF TRUST
כפי שניתן לראות, מדד הספיי נסחר כרגע (בניתוח שעתי) בטווח ברור של דשדוש.
פריצת ה V.A למעלה, היעד הוא הקו הורוד, פריצת תבנית הדשדוש הנמצא במלבן עשויה לתת יעד של 30 נק - ראלי סוף שנה.

כל הכתוב לעיל אינו בבחינת כל המלצה לקניה/מכירה/אחזקה של הנייר.
ותודה ל @dov1007 על העזרה!

,The quieter you become
the more you can hear
(Ram Dass)