dov1007

SPY נכון ל22.10 שעה 1240 מאבק על רמה 342-3

AMEX:SPY   SPDR S&P 500 ETF TRUST
צפיות ‎126‎
2
ביומיים האחרונים ,המאבק על רמת 342-3 .
המוכרים מצליחים לבלום תנועת הקונים ומסיימים ימי מסחר בדוגי עם צל ארוך יחסית
שבירת 342 תוביל ל337 ובהתאמה עפי החצים
מזכיר יש לבחירת נשיא ארהב משמעויות כיצד משקיעים תופסים את העתיד
הערה: זו תמונת החוזים נכון ל 1315