dov1007

SPY נכון ל22.10 שעה 1240 מאבק על רמה 342-3

dov1007 Premium מעודכן   
AMEX:SPY   SPDR S&P 500 ETF TRUST
ביומיים האחרונים ,המאבק על רמת 342-3 .
המוכרים מצליחים לבלום תנועת הקונים ומסיימים ימי מסחר בדוגי עם צל ארוך יחסית
שבירת 342 תוביל ל337 ובהתאמה עפי החצים
מזכיר יש לבחירת נשיא ארהב משמעויות כיצד משקיעים תופסים את העתיד
הערה: זו תמונת החוזים נכון ל 1315
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.